Musikterapi

Musik og samtale

Musikterapi kan hjælpe dig, som har behov for hjælp til at håndtere stress og angst eller til at reducere symptomer i forbindelse og hjertesygdomme. Samtale og musiklytning kan hjælpe dig med at opdage eller genfinde egne resourcer og styrker. Du kan få hjælp til at lære at tage meningsfulde pauser i hverdagen. Disse indsatser kan hjælpe til at øge livskvaliteten generelt.

Dine forudsætninger

Du behøver ikke at kunne spille et instrument eller kunne synge, for at få gavn af musikterapi. Det vigtigste er, at du kan være åben for at lade musikken berøre dig. Som vandet, der flyder, bruser eller strømmer i naturen, kan dine følelser flyde og bevæges af musik.
Din krop og stemme kan være en del af musikterapien, når dette giver mening i din proces.

(C) Karin Schou

Hvad er musikterapi?

Den officielle danske definition af musikterapi lyder:

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. Musikken anvendes i en proces der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser. danskmusikterapi.dk

Musikterapi kan foregå aktivt, dvs. at klient (eller flere) og musikterapeut spiller eller synger sammen eller receptivt, dvs. at klient og musikterapeut sammen lytter til særlig sammensat og udvalgt musik.

Du kan læse en mere uddybende definition fra World Federation of Music Therapy (1996) her.