Stresshåndtering med musik

Forskning

Dette foredrag orienterer om nyeste forskning i musikterapi og stress og de meget gunstige resultater. Musik kan påvirke blodtryk, stress, angst og smerteoplevelser gunstigt. Musikken må dog vælges med omhu og opmærksomhed afhængig af til hvilke formål, den skal bruges. Musikterapi kan i løbet af  få sessioner hjælpe stressramte med at vende tilbage til jobbet.

Redskab til stresshåndtering

Med baggrund i min forskning om musikterapi med hjertepatienter før og efter operation introducerer jeg et konkret redskab til at håndtere stress, smerter og ængstelse. En kombination af guidet afspænding og musik (GAM) er et af resultaterne af forskningen med hjertepatienter. Det er videreudviklet i til forebyggelse og behandling af stress i private virksomheder. Desuden belyser jeg, hvordan musik kan udvælges, sammensættes og anvendes til stresshåndtering. Desuden lægger jeg op til diskussion af, hvorfor det er vigtigt at tage individuelle hensyn og især tage den enkeltes musikpræferencer i betragtning.

Musikoplevelser

Undervejs i foredraget får deltagerne praktiske, musikalske lytteoplevelser, som illustrerer de teoretiske pointer og giver deltagerne redskaber til selv at bruge musik til afstressning på jobbet og privat.

Hvem henvender foredraget sig til?

Foredraget henvender sig særligt til ledere med interesse for at inddrage musik terapeutisk i forebyggelse og behandling af stress på arbejdspladsen.

Ramme

Varighed: 2 timer. Honorar efter aftale. Kørsel efter gældende statslige takster.

Kontakt mig for tilbud. Tlf. 53 551 550 eller info@karinschou.dk