Stress og angst

Kender du det?

Genkender du nogle af disse symptomer:du sover dårligt om natten og med mange afbrydelser

  • du har en fornemmelse af at have mistet kontrollen
  • du har svært ved at få overblik og holde fokus på én ting ad gangen
  • du tvivler på, at du kan klare de opgaver, du har foran dig
  • du har svært ved at slappe af
  • du føler, at du skal præstere mere, end du magter, eller bliver ramt af præstationsangst

Hvis et eller flere af disse udsagn passer på dig, lever du måske med mere stress, end du har godt af. Men du kan heldigvis gøre noget ved det.

Metoder til selv-behandling

Lær kvalificerede, psykologiske metoder, som du efter et kort forløb med en uddannet musikterapeut selv kan gøre brug af i virksomheden og hjemme. Disse metoder kan hjælpe dig til at genvinde og / eller bevare dit normale og sunde helbred både fysisk og psykisk.

Få bl.a. teknikker til, hvordan du

  • spænder af i kroppen
  • slapper mentalt af og får ro i sindet
  • genvinder dit fokus ved at arbejde med åndedrættet

Musikterapi mod stress

Musikterapi mod stress, som jeg også har kaldt Terapeutisk stresshåndtering via musik,  er et nyt koncept, som jeg har udviklet. Konceptet er udsprunget af min afhandling om Musikterapi til Post Operative Hjertepatienter, hvor jeg undersøgte, hvordan beroligende musik med og uden afspænding kan hjælpe patienterne til at håndtere stress.

Metoden Guidet MusikAfspænding, GMA, kan bruges til at reducere og håndtere stress. GMA består af musiklytning til beroligende musik, mens du af terapeuten guides gennem en kropslig afspænding. Du tilbydes et valg mellem forskellige musikstilarter, så du spænder af til den musik, du foretrækker. GMA indledes og efterfølges efter behov af en terapeutisk samtale i relation til musikken og din oplevelse. GMA er blot én af de receptive metoder, som jeg tilbyder. Receptiv vil sige, at vi lytter til musik, som jeg vælger og sammensætter til dig.

Musik kan påvirke følelser og stemninger og opleves forskelligt. Derfor er det vigtigt, at musikterapien tilpasses dine behov og din musiksmag.

Forskningsbaseret behandling

Nyeste forskning viser, at blot 6 sessioner med receptiv musikterapi kan være tilstrækkeligt til at reducere stresssymptomer så meget, at det er muligt at genoptage arbejdet. Forskning har også vist, at lytning til beroligende musik kan reducere stress, reducere for højt blodtryk og lindre smerte. Den videnskabelige dokumentation for de anvendte metoder er garant for, at du tilbydes behandling og redskaber til stresshåndtering af høj kvalitet.

Det kræver ingen musikalske forudsætninger at komme i musikterapi. Det vigtigste er at du har behov for hjælp til at opnå mere nærvær og mindre stress.