Receptiv musikterapi

I Musikterapi mod stress anvender jeg forskellige former for receptive metoder, dvs. at den, som døjer med symptomer på eller ønsker at forebygge stress lytter til udvalgt musik sammen med mig. Efter musiklytningen kan du bearbejder oplevelsen i samtale med mig. Jeg tilpasser og vælger musik den enkeltes behov i den aktuelle proces. Når det giver mening, kan fx. tegning og bevægelse være måder at bearbejde musikoplevelsen på.

Formål

Målet med receptiv musikterapi kan være at fremme afspænding, at reducere stress, spændinger og angst. Især før operation viser mange undersøgelser, at udvalgt beroligende musik kan reducere angst. Her nævner jeg nogle eksempler:

Musiklytning – flere måder

Musiklytning kan have flere former med og uden billeddannelse, og med og uden afspænding, med og uden bevægelse.

Guidet Afspænding og Musik, GAM, er en form for receptiv musikterapi, hvor du guides gennem en kropslig afspænding samtidig med musiklytning til beroligende musik. GAM er velegnet til dig, som ønsker hjælp til at forebygge og/ eller bearbejde angst og stresstilstande.

Korte MusikRejser, KMR, hvor du lytter til udvalgt musik af kortere varighed. Efter musiklytningen bearbejdes oplevelser, associationer, billedddannelse, følelser eller hvad musikken nu har igangsat.

Guided Imagery and Music, GIM, er en avanceret form for musikterapi,  er særlig velegnet til dybere psykoterapeutisk arbejde,  hvor igennem du kan øge din selvindsigt og opdage nye handlemuligheder ved at bearbejde følelsesmæssige problemer og ubevidste psykiske konflikter.