Om musikterapi

Introduktion

Dette foredrag giver en introduktion til musikterapi, som er en behandlingsform, der har været kendt og udbudt i Danmark siden midt i 1980’erne.

Foredraget giver viden om, hvad musikterapi er. Det belyser, hvordan musikterapi kan støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser. Det beskriver, hvordan musikterapi foregår. Jeg uddyber, hvor og hvordan uddannes musikterapeuter, så I får viden om den faglige ballast, musikterapeuten skal have for at kunne virke i faget.

I kommer til at se / høre eksempler cases, som illustrerer aktive og receptive musikterapimetoder.I får konkrete musikoplevelser, der kan give jer et indtryk af, hvordan musik kan bruges terapeutisk.
Musikterapi er evidensbaseret, og jeg formidler desuden den nyeste forskning om musikterapi i forhold til stress.

Mulige kombinationer

Dette foredrag kan kombineres med specifikke emner som fx. Musikterapi og stresshåndtering eller Selvomsorg med musik.

Tidsramme: 1 1/2 – 3 timer afhængig af temarammen.

Honorar aftales. Kontakt mig for tilbud. Tlf. 53 551 550 eller info@karinschou.dk

Transportudgifter afregnes efter statens kørselstakster.