Om mig

Faglig baggrund

Ved velbesøgt foredrag “Musik i Hjertet” i Ringe.

Jeg er uddannet kandidat i musikterapeut i 2003 og har derefter gennemført den 3-årige forskeruddannelse ved Aalborg Universitet med min Phd “Musikterapi med hjertepatienter efter operation”, afsluttet i 2008. I oktober 2015 afsluttede jeg den 2-årige efteruddannelse “Myte, fortælling og rituel dans” på Vestjyllands Højskole under ledelse af Brita Haugen. Jeg har trænet og arbejdet med attunement siden 1990 og blev certificeret i 1997.

Personlig viden og erfaring

Udover min faglige viden har jeg en stor viden og erfaring i kraft af de personlige udfordringer, som livet har budt på – som fx. familiemæssige relationer, stress, tab. Og fra det indre arbejde, der har været nødvendigt for mig for at forandre usunde mønstre og relationer. Dette arbejde har givet mig dyb indsigt i og forståelse for menneskers psykiske processer, hvilket er til stor gavn for mennesker med behov for hjælp til at håndtere præstationsangst, stress og angst. Jeg støtter, vejleder og arbejder professionelt, empatisk og nænsomt med mennesker i sådanne processer.

Tilgang til undervisning og formidling

Når jeg underviser og formidler fagligt stof, er det min ambition at gøre det professionelt og levende. Jeg bestræber mig på, at formidle kompleks, teoretisk og forskningsbaseret viden i et forståeligt sprog med både humor og kreativitet inden for de aftalte rammer. Musikoplevelser supplerer og underbygger den teoretiske viden og lægger op til refleksion.

Erhvervserfaring

Siden kandidatuddannelsen har jeg bl.a. vikarieret på Aalborg Psykiatriske Sygehus, haft private klienter og arbejdet med stresshåndtering i virksomheder. Fra 2003 og frem til sidst i 2012 var jeg ansat på Aalborg Universitet.
Nu arbejder jeg som selvstændig attunement praktiker, musikterapeut, foredragsholder og fortæller.

Som læreruddannet (1977) har jeg mange års erfaring fra musik- og danskundervisning i folkeskoler i Nr. Alslev, Lyngby-Taarbæk og Vallensbæk Kommuner; musik og personlig udvikling på Maribo Højskole; dansk på Flyskolen i Dragør; fra undervisning og supervision i musikterapeutiske fag på den 5-årige kandidatuddannelse i musikterapi, på psykologiuddannelsen, Aalborg Universitet og på PROMUSA, Aalborg Universitet, København. Der har jeg været tilknyttet som ekstern censor fra 2014 – 2018.

Etik

Jeg er medlem af Dansk Musikterapeutforening og forpligtet på de etiske principper, som opstillet af  foreningen. Dansk MusikterapeutForening er en faglig klub organiseret i Dansk Magisterforening.
Jeg er desuden medlem af International Association of Attunement Practitioners, IAAP.