Musikterapi – definition

World Federation of Music Therapy

har foreslået denne definition af musikterapi (1996):

Musikterapi er en kvalificeret musikterapeuts brug af musik og/ eller musikalske elementer (lyd, rytme, melodi og harmoni/klang) med en klient eller gruppe, i en proces der har til hensigt at støtte og fremme kommunikation, dannelsen af relationer, læring, mobilisering, udtryk, organisation og andre relevante terapeutiske mål, for at imødekomme fysiske, følelsesmæssige, mentale, sociale og kognitive behov. Musikterapi sigter mod at udvikle potentialer og/eller genetablere funktioner for den enkelte, således at han eller hun kan opnå bedre intra- eller interpersonlig integration og, som følge heraf, en bedre livskvalitet gennem forebyggelse, rehabilitering eller behandling.” (Som gengivet i Bonde et al. 2001, s. 34)